ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๐๓๓/๒๕๕๙) เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๐๓๓/๒๕๕๙) เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/07/06

Files

เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙.pdf

Citation

“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๐๓๓/๒๕๕๙) เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed November 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5303.

Output Formats