ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๔/๒๕๕๘) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๔/๒๕๕๘) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2558/07/25

Files

เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf

Citation

“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๔/๒๕๕๘) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed March 2, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5306.

Output Formats