ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๙) เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๙) เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/02/03

Files

2.pdf

Citation

“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๙) เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5290.

Output Formats