ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๓๙/๒๕๖๐) เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยปรพจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๓๙/๒๕๖๐) เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยปรพจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2560/04/05

Files

8519d008a18b1923092d4571456c9a56.pdf

Citation

“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๓๙/๒๕๖๐) เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยปรพจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5289.

Output Formats