ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักด์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. ๒๕๖๐

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักด์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. ๒๕๖๐

Date

2560/04/05

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักด์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. ๒๕๖๐,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5288.

Output Formats