ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/11/02

Files

ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5291.

Output Formats