ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2552

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2552

Date

2552/08/24

Contributor

-

Files

23..pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2552,” KKU Archives, accessed July 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5053.

Output Formats