ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552

Date

2552/07/22

Contributor

-

Files

22..pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552,” KKU Archives, accessed February 27, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5052.

Output Formats