ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

Date

2553/08/25

Contributor

-

Files

24..pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553,” KKU Archives, accessed July 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5054.

Output Formats