1. ประกาศ/ข้อบังคับ/คําสั่ง/ระเบียบ มช.
2. ประกาศ/ข้อบังคับ/คําสั่ง/ระเบียบ จุฬาฯ
3. ประกาศ/ข้อบังคับ/คําสั่ง/ระเบียบ ม.มหิดล
4. พรบ.มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 8 แห่ง

Dublin Core

Title

1. ประกาศ/ข้อบังคับ/คําสั่ง/ระเบียบ มช.
2. ประกาศ/ข้อบังคับ/คําสั่ง/ระเบียบ จุฬาฯ
3. ประกาศ/ข้อบังคับ/คําสั่ง/ระเบียบ ม.มหิดล
4. พรบ.มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 8 แห่ง

Identifier

A-11

Citation

“1. ประกาศ/ข้อบังคับ/คําสั่ง/ระเบียบ มช.
2. ประกาศ/ข้อบังคับ/คําสั่ง/ระเบียบ จุฬาฯ
3. ประกาศ/ข้อบังคับ/คําสั่ง/ระเบียบ ม.มหิดล
4. พรบ.มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 8 แห่ง,” KKU Archives, accessed March 2, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5027.

Output Formats