1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการพัฒนามาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน
2. การพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ
3. รายงานทางการเงิน มข. ปี งปม. 2549
4. การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา
5. ต้นแบบ งบประมาณพัสดุ เล่ม 2
6. โครงการพัฒนางบประมาณพัสดุฯ

Dublin Core

Title

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการพัฒนามาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน
2. การพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ
3. รายงานทางการเงิน มข. ปี งปม. 2549
4. การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา
5. ต้นแบบ งบประมาณพัสดุ เล่ม 2
6. โครงการพัฒนางบประมาณพัสดุฯ

Identifier

A-12

Citation

“1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการพัฒนามาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน
2. การพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ
3. รายงานทางการเงิน มข. ปี งปม. 2549
4. การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา
5. ต้นแบบ งบประมาณพัสดุ เล่ม 2
6. โครงการพัฒนางบประมาณพัสดุฯ,” KKU Archives, accessed February 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5028.

Output Formats