ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Dublin Core

Title

ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Description

ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 6 ม.ค 2558

Creator

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Date

2558/01/06

Format

10.7 x 16 ซ.ม.

Identifier

อ.102

Files

อ.102.JPG

Collection

Citation

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, “ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน,” KKU Archives, accessed February 3, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/3795.

Output Formats