สมุดบันทึกสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นปฏิทินปี 2554)
และปากกาสำนักวิทยบริการ

Dublin Core

Title

สมุดบันทึกสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นปฏิทินปี 2554)
และปากกาสำนักวิทยบริการ

Description

สมุดบันทึกสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นปฏิทินปี 2554)
และปากกาสำนักวิทยบริการ จำนวน 2 ชิ้น

Creator

นางเหลาทอง สุริยะ

Date

03/08/2554

Format

16X21

Identifier

มข. 176

Files

มข.176.JPG

Citation

นางเหลาทอง สุริยะ , “สมุดบันทึกสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นปฏิทินปี 2554)
และปากกาสำนักวิทยบริการ,” KKU Archives, accessed November 28, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1927.

Output Formats