แสตมป์ในโอกาส พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำแก่ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑

Dublin Core

Title

แสตมป์ในโอกาส พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำแก่ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑

Description

แสตมป์ในโอกาส พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำแก่ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑)

Creator

นายภาสกร เตือประโคน

Date

2553-12-16

Format

15x21

Identifier

มข. 177

Files

มข.177.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน, “แสตมป์ในโอกาส พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำแก่ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑,” KKU Archives, accessed June 30, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1926.

Output Formats