บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)

Dublin Core

Title

บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)

Description

บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)

Creator

นายภาสกร เตือประโคน

Date

2553

Format

13x19

Identifier

มข. 128

Files

มข.128.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน, “บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553),” KKU Archives, accessed June 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1850.

Output Formats