พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2531

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2531

Description

P2403-2406/2531 - บัณฑิตถ่ายภาพหมู่และถ่ายภาพกับญาติ
P2407-2450/2531 - เสด็จเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์(SC.06)และอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา(RDI)
P2451-2464/2531 - รอรับเสด็จ
P2465-2479/2531 - นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดีและคณาจารย์เฝ้าฯรับเสด็จฯ
P2480-2487/2531 - ทรงฉลองพระองค์ครุย แล้วเสด็จเข้าห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระราชอาสน์
P2488-2490/2531 - นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลถวายราชสดุดี
P2491-2493/2531 - อธิการบดีทูลเกล้าฯถวายธูปเทียนแพ เครื่องสักการะ
P2494-2495/2531 - อธิการบดีกราบบังคมทูลราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสภาฯมีมติทูลเกล้าฯถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
P2496/2531 - นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทูลเกล้าฯถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
P2497/2531 - นักร้องประสานเสียง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P2503/2531 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพฯ
P2504-2505/2531 - พลเอกชวลิต ยงใจยุทธรับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
P2506-2508/2531 - ศ.ดร.เจมส์ เอส. ทาวน์เซนด์รับพระราชทานปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(นายอาทร ชนเห็นชอบรับพระราชทานปริญญาบัตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ไม่มีภาพไม่มีฟิล์ม F164หาย)
P2509/2531 - นพ.มะลิ ไทยเหนือ รับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
P2510/2531 - เภสัชกรหญิงประดับ คชรัตน์ รับพระราชทานปริญญาบัตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
P2511-2514/2531 - บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P2515-2516/2531 - พืชผักประดับบริเวณพิธี
P2517-2528/2531 - เสด็จออกจากห้องพิธีโปรดเกล้าให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและอาจารย์เข้าเฝ้าฯ
P2529-2546/2531 - เสด็จฯออกหลังสโมสรอาจารย์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษาเฝ้าฯเป็นการส่วนพระองค์และพระราชทานกระแสพระราชดำรัส
P2547/2531 - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-12-22

Identifier

P2402-2547/2531

Files

P2402 2531.jpg
P2403 2531.jpg
P2404 2531.jpg
P2405 2531.jpg
P2406 2531.jpg
P2407 2531.jpg
P2408 2531.jpg
P2409 2531.jpg
P2410 2531.jpg
P2411 2531.jpg
P2412 2531.jpg
P2413 2531.jpg
P2414 2531.jpg
P2415 2531.jpg
P2416 2531.jpg
P2417 2531.jpg
P2418 2531.jpg
P2419 2531.jpg
P2420 2531.jpg
P2421 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2531,” KKU Archives, accessed July 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1797.

Output Formats