ครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

ครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงทางประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ข้อเขียนรำลึกถึงอดีต สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2532

Identifier

มข./0172532

Files

25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “ครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1765.

Output Formats