หนังสือที่ระลึกสถาปนามหาวิทยาลัย

Dublin Core

Title

หนังสือที่ระลึกสถาปนามหาวิทยาลัย

Collection Items

ขอนแก่น 18 ปี
หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระครบรอบ 18 ปี ในปี 2525 และเป็นปีที่ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเนื้อเรื่องที่รวบรวมตามความเป็นจริง ตั้งแต่การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะต่างๆ การบริหารงาน…

กาลพฤกษ์ 19 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระครบรอบ 19 ปี ในปี 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเนื้อเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงทางประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย…

30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานของทางมหาวิทยาลัยว่ามีผลงานใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และนำเสนอประวัติความเป็นมาของทางมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 20 ปี
หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 20 ปี
รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และการแนะนำคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย
View all 6 items

Collection Tree

  • หนังสือที่ระลึกสถาปนามหาวิทยาลัย