งานแข่งขันกีฬาสี และงานเลี้ยงสังสรรค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยรองอธิการบดี และบุคลกรสำนักงานอธิการบดี

Dublin Core

Title

งานแข่งขันกีฬาสี และงานเลี้ยงสังสรรค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยรองอธิการบดี และบุคลกรสำนักงานอธิการบดี

Description

- รศ.ดร.อดุลย์ อภินันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว
- ประธาน กล่าว
- ขบวนพาเหรดคณะสีต่าง ๆ
- การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- ประธานขึ้นกล่าวและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- บรรยากาศภายในงานเลี้ยงสังสรรค์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-12-29

Identifier

P2269-2396/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานแข่งขันกีฬาสี และงานเลี้ยงสังสรรค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยรองอธิการบดี และบุคลกรสำนักงานอธิการบดี,” KKU Archives, accessed May 24, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1761.

Output Formats