พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2532 โดยมีนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2532 โดยมีนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมด้วย

Description

P2000-2002 ประธานกล่าว และถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
P2003 ผู้มาร่วมในพธี
P2004-2007 ขบวนสวนสนาม

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-12-05

Identifier

P2000-2007/2532

Files

P2000 2532.jpg
P2001 2532.jpg
P2002 2532.jpg
P2003 2532.jpg
P2004 2532.jpg
P2005 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2532 โดยมีนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed March 22, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1706.

Output Formats