พิธีเปิดเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2532 โดยมี นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีด้วย

Dublin Core

Title

พิธีเปิดเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2532 โดยมี นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีด้วย

Description

P1926 นายศักดา อ้อพงษ์ กล่าว
P1927-1928 ประธานในพิธี (ไม่ทราบชื่อ) กล่าว
P1929 บรรยากาศในพิธีเปิด
P1930-1936 ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิการบดี และบุคคลสำคัญร่วมในพิธีผูกเสี่ยว
P1937-1951 พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกเสี่ยว
P1952-1981 บรรยากาศขบวนแห่จากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนที่มาชมขบวนแห่

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-11-29

Identifier

P1926-1981/2532

Files

P1958 2532.jpg
P1959 2532.jpg
P1960 2532.jpg
P1961 2532.jpg
P1962 2532.jpg
P1963 2532.jpg
P1964 2532.jpg
P1965 2532.jpg
P1966 2532.jpg
P1967 2532.jpg
P1968 2532.jpg
P1969 2532.jpg
P1970 2532.jpg
P1971 2532.jpg
P1972 2532.jpg
P1973 2532.jpg
P1974 2532.jpg
P1975 2532.jpg
P1976 2532.jpg
P1977 2532.jpg
P1978 2532.jpg
P1979 2532.jpg
P1980 2532.jpg
P1981 2532.jpg
P1926 2532.jpg
P1927 2532.jpg
P1928 2532.jpg
P1929 2532.jpg
P1930 2532.jpg
P1931 2532.jpg
P1932 2532.jpg
P1933 2532.jpg
P1934 2532.jpg
P1935 2532.jpg
P1936 2532.jpg
P1937 2532.jpg
P1938 2532.jpg
P1939 2532.jpg
P1940 2532.jpg
P1941 2532.jpg
P1942 2532.jpg
P1943 2532.jpg
P1944 2532.jpg
P1945 2532.jpg
P1946 2532.jpg
P1947 2532.jpg
P1948 2532.jpg
P1949 2532.jpg
P1950 2532.jpg
P1951 2532.jpg
P1952 2532.jpg
P1953 2532.jpg
P1954 2532.jpg
P1955 2532.jpg
P1956 2532.jpg
P1957 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2532 โดยมี นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีด้วย,” KKU Archives, accessed May 22, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1683.

Output Formats