พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P1825-1827 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพฯ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม แผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาจาลึกลงหลุม
P1828-1830 วงดุริยางค์นำขบวนคณาจารย์ และบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ศาลา
P1831-1842 รศ.นพ.สมพร โพธินาม และคณาจารย์นำขบวน
P1834-1844 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ และคณะ/ รอรับเสด็จ
P1845-1849 รถยนต์พระที่นั่งถึงสโมสรอาจารย์ โดยมี พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, และคณาจารย์เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
P1850 เสด็จฯ ขึ้นสโมสร ทรงฉลองพระองค์ครุย
P1851-1854 ประทับพระราชอาสน์
P1855-1858 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น, กราบบังคมทูลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
P1859-1860 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
P1861-1864 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กราบบังคมทูลสดุดีฯ
P1865-1874 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติให้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาต่างๆ และผู้สำเร็จการศึกษา
P1875-1897 คณบดีคณะต่างๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ
P1898-1903 นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียง
P1904-1906 ประชาชนที่ร่วมรับเสด็จ
P1907-1908 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราโชวาส
P1909 บัณฑิตและญาติหลังเสร็จพิธี
P1910-1912 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกจากห้องพิธีพระราชทานให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเฝ้าฯ
P1913-1926 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกหลังสโมสรอาจารย์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษาเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์และพระราชทานกระแสพระราชดำรัส
P1927-1928 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษาเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ นักศึกษาทูลเกล้าถวาย ?
P1929-1932 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานกระแสพระราชดำรัส
P1933-1935 สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานกระแสพระราชดำรัส
P1936-1944 ทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายรูปร่วมกัน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-12-24

Files

P1825 2530.jpg
P1826 2530.jpg
P1827 2530.jpg
P1828 2530.jpg
P1829 2530.jpg
P1830 2530.jpg
P1831 2530.jpg
P1832 2530.jpg
P1833 2530.jpg
P1834 2530.jpg
P1835 2530.jpg
P1836 2530.jpg
P1837 2530.jpg
P1838 2530.jpg
P1839 2530.jpg
P1840 2530.jpg
P1841 2530.jpg
P1842 2530.jpg
P1843 2530.jpg
P1844 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1658.

Output Formats