ฯพณฯรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย นายทวิช กลิ่นประทุม เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

Dublin Core

Title

ฯพณฯรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย นายทวิช กลิ่นประทุม เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

Description

P2264-2267/2531 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
P2268/2531 - เยี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ให้การต้อนรับ
P2269-2270/2531 - เยี่ยม คณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.พิสิฏฐ์ สันฑ์พิทักษ์
P2271-2278/2531 - นายทวิช กลิ่นประทุม เป็นประธานในพิธี วางศิลาฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-12-1

Identifier

P2264-2278/2531

Files

P2264 2531.jpg
P2265 2531.jpg
P2266 2531.jpg
P2267 2531.jpg
P2268 2531.jpg
P2269 2531.jpg
P2270 2531.jpg
P2271 2531.jpg
P2272 2531.jpg
P2273 2531.jpg
P2274 2531.jpg
P2275 2531.jpg
P2276 2531.jpg
P2277 2531.jpg
P2278 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ฯพณฯรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย นายทวิช กลิ่นประทุม เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1648.

Output Formats