ขบวนแห่ลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2531

Dublin Core

Title

ขบวนแห่ลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2531

Description

P2204-2205/2531 - คณะทันตแพทยศาสตร์
P2206-2207/2531 - คณะพยาบาลศาสตร์
P2208-2209/2531 - คณะแพทยศาสตร์
P2210-2211/2531 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
P2212/2531 - คณะวิศวกรรมศาสตร์
P2213/2531 - สำนักงานอธิการบดี
P2214-2217/2531 - คณะศึกษาศาสตร์
P2218-2226/2531 - ผู้ร่วมขบวน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-11-23

Identifier

P2204-2226/2531

Files

P2204 2531.jpg
P2205 2531.jpg
P2206 2531.jpg
P2207 2531.jpg
P2208 2531.jpg
P2226 2531.jpg
P2209 2531.jpg
P2210 2531.jpg
P2211 2531.jpg
P2212 2531.jpg
P2213 2531.jpg
P2214 2531.jpg
P2215 2531.jpg
P2216 2531.jpg
P2217 2531.jpg
P2218 2531.jpg
P2219 2531.jpg
P2220 2531.jpg
P2221 2531.jpg
P2222 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ขบวนแห่ลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2531,” KKU Archives, accessed July 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1607.

Output Formats