พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน ที่สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน ที่สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P1325-1326 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1327-1329 ประธานจุดธูป เทียน บูชาบายศรี
P1330-1337 ประธานและผู้มาร่วมในพิธี ร่วมผูกข้อมือผู้เกษียณอายุ
P1338 ประธาน กล่าว
P1339-1341 ประธานมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุ
P1342 ผู้เกษียณอายุรับมอบดอกไม้

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-09-27

Identifier

P1325-1342/2532

Files

P1325 2532.jpg
P1326 2532.jpg
P1327 2532.jpg
P1328 2532.jpg
P1329 2532.jpg
P1330 2532.jpg
P1331 2532.jpg
P1332 2532.jpg
P1333 2532.jpg
P1334 2532.jpg
P1335 2532.jpg
P1336 2532.jpg
P1337 2532.jpg
P1338 2532.jpg
P1339 2532.jpg
P1340 2532.jpg
P1341 2532.jpg
P1342 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน ที่สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1559.

Output Formats