งานประเพณีลอยกระทง ปี 2533 ณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงกลางคืน มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน

Dublin Core

Title

งานประเพณีลอยกระทง ปี 2533 ณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงกลางคืน มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน

Description

P1711-1712 อธิการบดี กล่าว
P1713-1715 ประกวดนางนพมาศ
P1716-1723 อธิการบดีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
P1724-1727 การแสดงอื่น ๆ บนเวที
P1728-1730 ประชาชนที่มาชมการประกวด และการแสดง บนเวที
P1731-1734 อธิการบดีลอยกระทง
P1735-1736 อาจารย์ชลิต ชัยครรชิต ลอยกระทง
P1737-1770 บรรยากาศการลอยกระทงการออกร้านขายของต่าง ๆและพลุไฟ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-11-02

Identifier

P1710-1770/2533

Files

P1710 2533.jpg
P1711 2533.jpg
P1712 2533.jpg
P1713 2533.jpg
P1714 2533.jpg
P1715 2533.jpg
P1716 2533.jpg
P1717 2533.jpg
P1718 2533.jpg
P1719 2533.jpg
P1720 2533.jpg
P1721 2533.jpg
P1722 2533.jpg
P1723 2533.jpg
P1724 2533.jpg
P1725 2533.jpg
P1726 2533.jpg
P1727 2533.jpg
P1728 2533.jpg
P1729 2533.jpg
P1731 2533.jpg
P1732 2533.jpg
P1733 2533.jpg
P1734 2533.jpg
P1735 2533.jpg
P1736 2533.jpg
P1737 2533.jpg
P1738 2533.jpg
P1739 2533.jpg
P1741 2533.jpg
P1740 2533.jpg
P1742 2533.jpg
P1743 2533.jpg
P1744 2533.jpg
P1745 2533.jpg
P1746 2533.jpg
P1747 2533.jpg
P1748 2533.jpg
P1749 2533.jpg
P1750 2533.jpg
P1751 2533.jpg
P1752 2533.jpg
P1753 2533.jpg
P1754 2533.jpg
P1755 2533.jpg
P1756 2533.jpg
P1757 2533.jpg
P1758 2533.jpg
P1759 2533.jpg
P1760 2533.jpg
P1761 2533.jpg
P1762 2533.jpg
P1763 2533.jpg
P1764 2533.jpg
P1765 2533.jpg
P1766 2533.jpg
P1767 2533.jpg
P1768 2533.jpg
P1769 2533.jpg
P1770 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานประเพณีลอยกระทง ปี 2533 ณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงกลางคืน มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน,” KKU Archives, accessed June 29, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1550.

Output Formats