การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P1056-1061 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
P1062-1068 ปิดหีบ และนับคะแนน
P1069-1070 ผู้มาลุ้นผลการนับคะแนน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-08-09

Identifier

P1056-1070/2532

Files

P1056 2532.jpg
P1057 2532.jpg
P1058 2532.jpg
P1059 2532.jpg
P1060 2532.jpg
P1061 2532.jpg
P1062 2532.jpg
P1063 2532.jpg
P1064 2532.jpg
P1065 2532.jpg
P1066 2532.jpg
P1067 2532.jpg
P1068 2532.jpg
P1069 2532.jpg
P1070 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 26, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1526.

Output Formats