รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2511
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียก
ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะ
2.2 ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา
2.3 รัฐบาลนิวซีแลนด์และแคนาดาได้เชิญ
ดร.กวี จุติกุล รักษาการในตำแหน่งคณบดี
ไปดูงานตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
2.4 แต่งตั้ง น.ท. ดวน บุนนาค รักษาการในตำแหน่ง
แทน ดร.กวี จุติกุล
2.5 การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ(อิสราเอล)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 หมายกำหนดการรับเสด็จฯในการพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 ธันวาคม 2511
3.2 ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.3 ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ (เกษตร)
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
3.4 ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2511-11-20

Identifier

กป.1/2511/1/4

Files

c2511_03.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/13.

Output Formats