Browse Items (4 total)

  • Tags: แข่งขันกีฬา

P1 2515.jpg
P6/2515-การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
P7-11/2515-การแข่งขันวิ่งวิบาก
P12-16/2515-การแข่งขันแชร์บอล
P17-P19/2515-การแข่งขันฟุตบอล

P284 2520.jpg
P284-287/2520- ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกรีฑาน้องใหม่ประจำปี 2520 ณ สนามสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P848 2522.jpg
P848-850/2522- พิธีเปิด
P851-855/2522- ขบวนนักกรีฑามหาวิทยาลัยจากคณะต่างๆ
P856-857/2522- การแข่งขันกรีฑามหาวิทยาลัย(ขณะแข่งขัน)
P858-859/2522- การมอบรางวัล
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2