Browse Items (17 total)

  • Tags: เข็มตรามหาวิทยาลัย

มข.242.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน ธันวาคม (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.241.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน พฤศจิกายน (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.240.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน ตุลาคม (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.239.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน กันยายน (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.237.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน กรกฎาคม (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.236.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน มิถุนายน (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.235.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน พฤษภาคม (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.234.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน เมษายน (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.233.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน มีนาคม (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.232.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน กุมภาพันธ์ (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.231.JPG
เข็มมหาวิทยาลัยแก่น สุขสันต์วันเกิด เดือน มกราคม (ชุดแจกบุคลากรในปี 2554)

มข.217.JPG
เข็มพระธาตุพนม กัลปพฤกษ์ช่อที่ ๕๐

มข.214.JPG
เข็มพระธาตุพนม กัลปพฤกษ์ช่อที่ ๔๙

มข.131.JPG
เข็มตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ของที่ระลึกในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอบให้ในพิธี “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” 21 ธันวาคม 2552
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2