Browse Items (2 total)

  • Tags: หอประชุมกาญจนาภิเษก

มข.211.JPG
ของที่ระลึกโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่10
**ภาพหอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยลัยขอนแก่น อัดกรอบสีทอง

มข.271.JPG
ภาพหอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีอยู่มุมบนขวา ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงานองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24-25 ส.ค. 2551 ใส่กรอบไม้สีน้ำตาล
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2