Browse Items (2 total)

  • Tags: รุ่นที่25

P768 2531.jpg
P768-769/2531 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กล่าว
P770-771/2531- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าว
P772/2531- นักศึกษาที่เข้าร่วม
P773-785/2531- รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษา

P702 2531.jpg
P702-709/2531- รับน้องรถไฟ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ
P710-719/2531- น้องใหม่ไหว้เจ้าพ่อมอดินแดง และร่วมกิจกรรมลอดซุ้ม
P720-739/2531 -…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2