Browse Items (1 total)

  • Tags: รุ่นที่12

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 12 (หน้า 09 10 15 16  หาย).pdf
หนังสืออนุสรณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่12
ในหนังสือจะแสดงคำโอวาทจากครูถึงศิษย์ บทความ บทกลอน สอนบัณฑิต รวมไปถึงการย้อนวันวาน และข้อมูลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่12
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2