พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 ณ บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เวลา 14.30 น. โดยมีนายสืบ รอดประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการที่อธิการบดีและภริยา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม คณาจารย์และราษฎรเป็นจำนวนมากได้มาร่วมในพิธีนี้ด้วย กำหนดตั้งค่ายถึงวันที่ 6 เมษายน โดยนักศึกษาจะทำการสร้างอาคารเรียน
1 หลัง ขนาดห้องยาว 45 เมตร พร้อมทั้งพัฒนาการด้านเกษตรและสุขภาพอนามัยโดยได้รับความช่วยเหลือในการตั้งค่ายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐบาลนิวซีแลนด์ กองทุนเบญจมสัมพันธ์ ตลอดจนองค์การและหน่วยงานอื่นๆ

Dublin Core

Title

พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 ณ บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เวลา 14.30 น. โดยมีนายสืบ รอดประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการที่อธิการบดีและภริยา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม คณาจารย์และราษฎรเป็นจำนวนมากได้มาร่วมในพิธีนี้ด้วย กำหนดตั้งค่ายถึงวันที่ 6 เมษายน โดยนักศึกษาจะทำการสร้างอาคารเรียน
1 หลัง ขนาดห้องยาว 45 เมตร พร้อมทั้งพัฒนาการด้านเกษตรและสุขภาพอนามัยโดยได้รับความช่วยเหลือในการตั้งค่ายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐบาลนิวซีแลนด์ กองทุนเบญจมสัมพันธ์ ตลอดจนองค์การและหน่วยงานอื่นๆ

Description

P23-24/2517- พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 ณ บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เวลา 14.30 น. โดยมีนายสืบ รอดประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการที่อธิการบดีและภริยา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม คณาจารย์และราษฎรเป็นจำนวนมากได้มาร่วมในพิธีนี้ด้วย กำหนดตั้งค่ายถึงวันที่ 6 เมษายน โดยนักศึกษาจะทำการสร้างอาคารเรียน
1 หลัง ขนาดห้องยาว 45 เมตร พร้อมทั้งพัฒนาการด้านเกษตรและสุขภาพอนามัยโดยได้รับความช่วยเหลือในการตั้งค่ายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐบาลนิวซีแลนด์ กองทุนเบญจมสัมพันธ์ ตลอดจนองค์การและหน่วยงานอื่นๆ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-03-17

Identifier

P23-24/2517

Files

P23 2517.jpg
P24 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 ณ บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เวลา 14.30 น. โดยมีนายสืบ รอดประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการที่อธิการบดีและภริยา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม คณาจารย์และราษฎรเป็นจำนวนมากได้มาร่วมในพิธีนี้ด้วย กำหนดตั้งค่ายถึงวันที่ 6 เมษายน โดยนักศึกษาจะทำการสร้างอาคารเรียน
1 หลัง ขนาดห้องยาว 45 เมตร พร้อมทั้งพัฒนาการด้านเกษตรและสุขภาพอนามัยโดยได้รับความช่วยเหลือในการตั้งค่ายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐบาลนิวซีแลนด์ กองทุนเบญจมสัมพันธ์ ตลอดจนองค์การและหน่วยงานอื่นๆ,” KKU Archives, accessed December 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/869.

Output Formats