10 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2532)

Dublin Core

Title

10 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2532)

Subject

สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆไว้มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2532-05-14

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

TH

Type

text

Identifier

https://drive.google.com/file/d/0B7BgVaSr4GVoOFYteExpTl9ubDA/view

Text Item Type Metadata

Original Format

paper

Files

10 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “10 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2532),” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6587.

Output Formats