แนะนำหอสมุดกลาง

Dublin Core

Title

แนะนำหอสมุดกลาง

Subject

แนะนำหอสมุดกลาง-Learning Space@KKU Library

Description

การแนะนำพื้นที่การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะต่างๆ กว่า 13 แห่ง เช่น
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2559-07-27

Language

ไทย

Type

วิดีโอ

Moving Image Item Type Metadata

Duration

4:57 นาที

Files

videoplayback.mp4

Citation

สำนักหอสมุด, “แนะนำหอสมุดกลาง,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6568.

Output Formats