เเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) สำนักหอสมุด (เพิ่มเติม)

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) สำนักหอสมุด (เพิ่มเติม)

Subject

งานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร

Description

เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2563-06-26

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-101612938591.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) สำนักหอสมุด (เพิ่มเติม),” KKU Archives, accessed July 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6505.

Output Formats