เเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) สำนักหอสมุด

Subject

งานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร

Description

เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-05-29

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-101612938762.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “เเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed July 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6504.

Output Formats