เเต่งตั้งคณะกรรมการเเละอนุกรรมการจัดโครงการอบรม สัมมานา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปีพ.ศ.2561

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะกรรมการเเละอนุกรรมการจัดโครงการอบรม สัมมานา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปีพ.ศ.2561

Subject

โครงการอบรม สัมมานา ศึกษาดูงาน

Description

เพื่อให้การจัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปีพ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2561-03-12

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-081612757423.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งคณะกรรมการเเละอนุกรรมการจัดโครงการอบรม สัมมานา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปีพ.ศ.2561,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6501.

Output Formats