เเต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด

Subject

เเต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด

Description

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานเเละพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2561-12-03

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2021-02-101612931338.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed October 24, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6416.

Output Formats