แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด/8989

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด/8989

Subject

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

Description

กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

Creator

สำนักหอสมุด

Source

ฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านการเงินและการคลัง
https://libservice.kku.ac.th/docfin/

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2561-12-07

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

ไทย

Type

PDF-TYPE

Text Item Type Metadata

Original Format

Paper

Files

2019-07-071562437879.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด/8989,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6411.

Output Formats