อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับวารสารอินฟอร์เมชั่น สำนักหอสมุด/1350

Dublin Core

Title

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับวารสารอินฟอร์เมชั่น สำนักหอสมุด/1350

Subject

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับวารสารอินฟอร์เมชั่น

Description

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับวารสารอินฟอร์เมชั่น สำนักหอสมุด

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-07-15

Language

ไทย

Type

ประกาศ

Files

2021-01-251611544083.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับวารสารอินฟอร์เมชั่น สำนักหอสมุด/1350,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6410.

Output Formats