- การสัมมนาพิเศษความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ รศ.สุมนต์ สกลไชย

Dublin Core

Title

- การสัมมนาพิเศษความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ รศ.สุมนต์ สกลไชย

Date

2540/05/23

Identifier

F50/2540

Citation

“- การสัมมนาพิเศษความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ รศ.สุมนต์ สกลไชย,” KKU Archives, accessed May 25, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6381.

Output Formats