- พิธีมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบริษัท Loxley Intergraph(Thailand)Ltd.

Dublin Core

Title

- พิธีมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบริษัท Loxley Intergraph(Thailand)Ltd.

Date

2540/05/26

Identifier

F50/2540

Citation

“- พิธีมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบริษัท Loxley Intergraph(Thailand)Ltd.,” KKU Archives, accessed June 18, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6383.