- คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ จาก กองบริการ, คณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรมโซฟิเทล, คณะเภสัชศาสตร์, กองกลาง, คณะวิทยาการจัดการและหน่วยตรวจสอบภายใน

Dublin Core

Title

- คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ จาก กองบริการ, คณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรมโซฟิเทล, คณะเภสัชศาสตร์, กองกลาง, คณะวิทยาการจัดการและหน่วยตรวจสอบภายใน

Date

2538/09/22

Identifier

F88/2538

Citation

“- คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ จาก กองบริการ, คณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรมโซฟิเทล, คณะเภสัชศาสตร์, กองกลาง, คณะวิทยาการจัดการและหน่วยตรวจสอบภายใน,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5656.

Output Formats