- ภาพบุคคลทีมผู้บริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ, รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, รศ.สุมนต์ สกลไชย, รศ.วินิต ชินสุวรรณ, รศ.อานนท์ แย้มตรี, ผศ.ธนู พลวัฒน์, รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท, ผศ.สุชาติ อารีมิตร

Dublin Core

Title

- ภาพบุคคลทีมผู้บริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ, รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, รศ.สุมนต์ สกลไชย, รศ.วินิต ชินสุวรรณ, รศ.อานนท์ แย้มตรี, ผศ.ธนู พลวัฒน์, รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท, ผศ.สุชาติ อารีมิตร

Date

2538/09

Identifier

F87/2538

Citation

“- ภาพบุคคลทีมผู้บริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ, รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, รศ.สุมนต์ สกลไชย, รศ.วินิต ชินสุวรรณ, รศ.อานนท์ แย้มตรี, ผศ.ธนู พลวัฒน์, รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท, ผศ.สุชาติ อารีมิตร,” KKU Archives, accessed February 9, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5655.

Output Formats