ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/01/06

Files

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5345.

Output Formats