ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/01/06

Files

5eca9a2afcb92594a816e535ed847df3.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5346.

Output Formats