ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐

Date

2560/06/07

Files

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกองทุน.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5325.

Output Formats