ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

Date

2560/08/08

Files

d3ca0a1d7d4711ccfaa652964ff0f229.pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5324.

Output Formats